Gemeenteraad bezoekt Woerden in zoektocht naar verbetering afvalscheiding

Op initiatief van D66 Lansingerland bezocht een delegatie van de gemeenteraad afgelopen woensdag 12 juni de gemeente Woerden. De raadsleden werden ontvangen door de verantwoordelijke wethouder Tymon de Weger, de teamleider Monique à Campo en expert Jacob van Leeuwen. Leuk detail is dat De Weger van 2012 tot 2014 wethouder was in de gemeente Lansingerland.

Lansingerland - Net als heel Nederland, moet ook Lansingerland aan de slag om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. Volgend jaar moet 75% van al het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld worden. Op dit moment wordt in Lansingerland slechts 55% van al het afval gescheiden ingezameld en verdwijnt bijna de helft van al het afval in de verbrandingsoven, terwijl dit vaak grotendeels bestaat uit herbruikbare grondstoffen. Het hergebruiken van afvalstoffen is beter voor het milieu omdat het ervoor zorgt dat er minder grondstoffen uit de natuur gehaald hoeven te worden. Dit scheelt uiteindelijk ook in de kosten van producten die gemaakt zijn van hergebruikte materialen. Het is dus noodzakelijk dat er snel maatregelen genomen worden om te garanderen dat schare grondstoffen niet zomaar verbrand, maar hergebruikt worden. Op dit moment wordt het scheiden van afval niet financieel beloont in Lansingerland en iedereen betaald dezelfde afvalstoffenheffing. Veel gemeenten zijn om deze reden begonnen met het extra belasten van restafval, waarbij het aan de straat zetten van een mini-container met restafval bijvoorbeeld een paar euro extra kost bovenop de reguliere afvalstoffenheffing.

Draagvlak en belonen

In Woerden pakken ze het scheidingsprobleem echter anders aan: in plaats van het aanbieden van restafval te straffen, beloont de gemeente inwoners die juist weinig restafval aanbieden. Ieder jaar kunnen huishoudens maximaal 40 euro korting krijgen als ze afval extra goed scheiden, terwijl huishoudens die door bijvoorbeeld medische redenen veel restafval maken, niet extra belast worden in dit systeem. Met effect, want afgelopen jaren is het restafval behoorlijk gedaald. In de visie van D66 Lansingerland vormt dit 'omgekeerde DifTar systeem' een mooi compromis, waarbij inwoners gestimuleerd worden om afval te scheiden door middel van een beloning. In Woerden is de grens van 75% (gescheiden afval) ook nog niet gehaald, maar sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem is de hoeveelheid restafval per persoon wel gedaald met tientallen kilo's.

Inspiratie voor Lansingerland

Het is ook voor Lansingerland het overwegen waard om eens een soortgelijk systeem te onderzoeken, vond de delegatie, zeker nu de kosten voor de verwerking van restafval steeds verder stijgen en grondstoffen steeds schaarser worden. Namens de raad van Lansingerland wil D66 graag de gemeente Woerden bedanken voor het enthousiasme en de openheid waarmee de raad werd ontvangen.

Meer berichten