Raad is terughoudend bij bomenkap Rottemeren

Vorige week kwam de gemeenteraad terug op de grootschalige bomenkap in de Rottemeren. Na aanleiding van volhoudend protest van omwonenden, onder leiding van Tineke Knaap en Stop de Bomenkap Lansingerland, heeft de raad een amendement aangenomen waarbij een schouw moet uitwijzen of het plan daadwerkelijk de beste optie is.

Bleiswijk – Met de bomenkap wil Staatsbosbeheer de essentaksterfte en achterstallig onderhoud aanpakken en het bos herinrichten. Bewoners zijn kritisch op de kap omdat veel natuur verloren gaat en er twijfel is of de kap noodzakelijk is. Na een rondgang op 31 mei in het recreatieschap heeft de Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) een amendement geschreven, ingediend door Marko Ruijtenberg (GroenLinks). De raad nam deze unaniem aan en dringt aan bij het bestuur van Recreatieschap Rottemeren om het proces te faseren. Er zal een onafhankelijk bureau ingeschakeld worden voor een schouw bij het bos aan de Merenweg. Mocht dit onafhankelijk advies erg afwijken ten opzichte van het uitvoeringsplan 'Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte' van Staatsbosbeheer, dan schouwt dezelfde partij ook op andere plekken in de Rottemeren. De gemeenteraad dringt aan bij Recreatiefschap Rottemeren om de kap uit te stellen tot de schouw(en) is gedaan en de uitkomst te overwegen.

Meer berichten