Gaat raad akkoord met voorstel Cultuurhuis?

Donderdag 27 juni beslist de raad over het collegevoorstel van het Cultuurhuis in Berkel, genaamd Blok B. Blok B moet dé culturele plek van Berkel worden voor jong en oud met film, bibliotheek, horeca en theater. In het concept staat dat het cultuurhuis jaarlijks €650.000 gaat kosten.

Berkel en Rodenrijs – Verschillende politieke partijen staan positief over de komst van het cultuurhuis. Dat bleek afgelopen week tijdens de commissievergadering. Wel vraagt men af wat de financiële risico's zijn en wie de eigenaar zal zijn worden.
Komende donderdag buigt de raad zich over het voorstel. In het voorstel staat Blok B €650.000,- per jaar zal kosten. Nu kan men €150.000,- daarvan uit de reeds vastgestelde begroting inzetten. De raad moet dus instemmen om de overige €500.000,- als extra kosten in de Kaderbrief 2020 op te nemen. Ook is er in de aanloopfase van 2020 tot 2022 een incidenteel bedrag van €60.000,- gereserveerd voor opstartkosten. Tevens mag de raad beslissen of zij instemt met de voorgestelde locatie van Blok B, namelijk in Berkel Centrum West. Mocht de raad akkoord gaan met het voorstel, dan verzoekt zij het college om na de zomer met een definitief plan voor Blok B te komen, waarna de raad hierover weer zal besluiten.

Meer berichten