Werkzoekenden helpen met Doe Agenda

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West tekenden de samenwerkingsovereenkomst om zich in 2019 en 2020 gezamenlijk in te zetten om zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen. Afgelopen vrijdag 28 juni ondertekende wethouder Kathy Arends namens Lansingerland voor de Doe Agenda. 

Lansingerland - De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West hebben de handen ineen geslagen in dit samenwerkingsverband. Daarnaast ontwikkelen de gemeenten plannen die specifiek zijn voor de individuele gemeenten. Kathy Arends: 'Met deze regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid zetten we in op het verkleinen van de mismatch op de huidige arbeidsmarkt. Met projecten als 'Het Nieuwe Wij' bieden wij maatwerk voor onze inwoners en ondernemers in de regio.'

Doe Agenda uitvoeren

Met de Doe Agenda gaan de samenwerkingspartners gezamenlijk aan de slag met drie doelstellingen: het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt, de aansluiting van de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening en het stimuleren van de inclusieve arbeidsmarkt. De komende periode wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe dat het beste gedaan kan worden en wordt dat uitgevoerd. Door het gezamenlijk op te pakken kunnen partners van elkaar leren hoe we de werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen, hoe we de werkzoekenden beter laten aansluiten op de kansen op de arbeidsmarkt en hoe ondernemers meer oog krijgen voor de talenten van onze werkzoekenden in onze regio. 

Dit alles om meer mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt en toekomstperspectief te bieden. Corina Holla: 'De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. In dat onbenutte arbeidspotentieel zit dé oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda 'Perspectief op Werk'. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten.'

De Doe Agenda is een regionaal uitvoeringsplan dat voortkomt uit de landelijke intentieverklaring Perspectief op Werk. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. Met de Doe agenda heeft de regio Zuid Holland Centraal voor 2019 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering hiervan. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de regio's aanspraak kunnen maken op een tweede miljoen.

Meer berichten