Cultuurhuis in Berkel

Berkel en Rodenrijs - De raad stemt in met het voorstel om een Cultuurhuis in Berkel Centrum te bouwen. Hiermee komt zij tegemoet aan het plan in de Nota Cultuurhuizen uit 2017. Het Cultuurhuis, met als werktitel Blok B, moet in Blok 5 komen bij de ontwikkeling van Berkel Centrum West.

Hiermee gaat de raad akkoord met een flinke investering. Om de structurele lasten te betalen is er jaarlijks €650.000,- nodig. Dit bedrag wordt deels betaald uit de reeds vastgestelde begroting 2019-2022 (€150.000,-). Het overige deel wordt aanvullend in de Kaderbrief 2020 opgenomen. Ook zal tussen 2020-2022 jaarlijks €60.000,- gevraagd worden voor opstartkosten. De raad verzoekt het college om na de zomer met een definitief plan voor Blok B te komen. Het college werkt twee opties uit: een waarin de gemeente eigenaar blijft (publieke variant) en de ander waarbij een ondernemer eigenaar wordt van het pand (private variant).

Meer berichten