Kinderdagverblijf Pimmie moet verbeteren om sluiting te voorkomen

De kans bestaat dat Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek moet sluiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de exploitant van de kinderopvang een  brief gestuurd met daarin het voornemen tot exploitatieverbod, vanwege alle door de inspectie geconstateerde overtredingen. Kinderdagverblijf Pimmie heeft twee weken de tijd om hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Daarna volgt een definitief besluit van het college.

Bergschenhoek - Deze maatregel is er één in een lange reeks. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. De gemeente heeft daarvoor de GGD aangesteld, die de inspecties van de kinderopvanglocaties uitvoert. De inspectierapporten worden openbaar gepubliceerd. Sinds maart 2018 zijn door de GGD op verschillende momenten verschillende overtredingen geconstateerd bij Kinderdagverblijf Pimmie.

In juni 2018 besloot het college de exploitant van de kinderopvang een last onder dwangsom op te leggen indien niet alle overtredingen zouden worden hersteld. Tijdens een inspectie in april van dit jaar bleek dat nog steeds niet alle overtredingen bij dit kinderdagverblijf zijn hersteld. Met het voornemen tot een exploitatieverbod geeft het college de exploitant nog een laatste mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Blijven de overtredingen bestaan, dan legt het college de exploitant een exploitatieverbod op. De exploitatie kan pas weer worden hervat als alle overtredingen zijn hersteld. Gebeurt dat niet dan trekt het college de toestemming tot exploitatie in en moet de kinderopvang definitief sluiten. 

Meer berichten