Tineke van der Knaap overhandigd de petitie aan Bert Wijbenga.
Tineke van der Knaap overhandigd de petitie aan Bert Wijbenga. (Foto: Amel Bali)

Bomenkap voorlopig van de baan

Amel Bali

Petitie met 1606 handtekeningen

De actiegroep ´Stop de Bomenkap´ heeft het recreatieschap kunnen overtuigen om eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen, voordat er nog meer bomen gekapt zullen worden. Voorlopig is er een uitstel voor de bomenkap verleend tot 15 augustus. Afgelopen maandag werd er tijdens de vergadering van het Recreatieschap Rottemeren een petitie: ´stop de onnodige bomenkap in de Rottemeren´ met 1606 handtekeningen overhandigd door Tineke van der Knaap aan Bert Wijbenga, van het bestuur Recreatieschap Rottemeren.

BLEISWIJK – Van der Knaap vertelt waarom de actiegroep is opgezet. "Burgers waren boos om de almaar durende kaalslag van de bomen in ons gebied, onder het mom van essentaksterfte, veiligheid en achterstallig onderhoud." Volgens Van der Knaap moet men de natuur z'n werk laten doen. Ook op het punt veiligheid heeft de actiegroep een weerwoord. "Bomen vallen alleen om ten tijde van een storm en dat is te voorspellen. Ook zieke bomen vallen niet zomaar om. Ze moeten zwaar toegetakeld zijn en dat is vooraf te zien." Ook vraagt de actiegroep zich af of het achterstallig onderhoud te maken heeft met het feit dat Staatsbosbeheer de laatste jaren geen subsidie meer krijgt van het Rijk en nu zelf voor inkomsten moet zorgen. Aangezien hout geld oplevert, vraagt de actiegroep zich af of er daarom zoveel bomen gekapt moeten worden. Staatsbosbeheer weersprak deze suggestie eerder tijdens de Commissie Ruimte op 7 mei. Het eerder aangenomen amendement van de gemeente Lansingerland, het vurige pleidooi en de massaal ondertekende petitie, zorgen ervoor dat het bestuur van het recreatieschap, bestaande uit wethouders van Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas voorlopig nog het onafhankelijk rapport afwacht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 mei werd de motie van de gezamenlijke coalitie ´Kappen met kappen' weggestemd. Tijdens deze vergadering werd er ook afgesproken dat er een rondgang zou plaatsvinden door het recreatiegebied op 31 mei. Deze rondgang leverde de betrokken partijen een zodanig nieuw inzicht op, dat er een amendement is ingediend tot uitstel van het kappen in het Rottemerengebied, totdat er een advies komt van een onafhankelijke schouw. De actiegroep dringt erop aan dat bij de schouw ook het Essenprotocol zal worden meegenomen. Mocht er een grote afwijking komen uit het advies van de schouw, ten opzichte van het uitvoeringsplan ´Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte´, dan stelt de actiegroep voor om elders in de recreatieschap te schouwen door dezelfde groep. Aan de hand hiervan stellen de inwoners voor om de aanvang van de bomenkap in het Recreatieschap Rottemeren uit te stellen totdat de schouw aan de Merenweg en eventuele andere schouwen zijn geweest en bij nieuwe inzichten het advies eventueel aan te passen. Het amendement werd in de gemeenteraadsvergadering van 13 juni unaniem aangenomen.

Meer berichten