Meststoffen in water Bleiswijk nemen geleidelijk af

De afgelopen maanden is het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard samen met ondernemers uit het glastuinbouwgebied in het noordelijk deel van Bleiswijk gericht op zoek gegaan naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Samen met de gemeente Lansingerland en Glastuinbouw Nederland heeft het hoogheemraadschap de resultaten van het onderzoek aan de ondernemers gepresenteerd.

Bleiswijk - Het hele glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk is aangesloten op de riolering. Toch bleek uit metingen dat er nog steeds vervuilende stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater werden gevonden. Dit geldt voor meststoffen, maar in het bijzonder voor gewasbeschermingsmiddelen.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: "Na de gebiedsgerichte aanpak in het eerste deel van de polder Bleiswijk zijn er nog steeds meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te vinden in het oppervlaktewater, maar we zien de concentraties wel afnemen. Een mooi resultaat in een toch korte periode."

Actie bij de tuinders

Om de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen helemaal terug te dringen is er nog steeds actie bij de tuinders nodig. Belangrijk is dat de waterkringloop bij de bedrijven wordt gesloten. In dat geval zijn er helemaal geen lozingen meer.

Het hoogheemraadschap gaan nu de gebiedsgerichte aanpak met de ondernemers in het zuidelijke deel van de polder uitrollen. In het noordelijke deel blijft ze de waterkwaliteit controleren en samen met de tuinders werken aan schoon water.

Wat is een gebiedsgerichte aanpak?

De gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren door het terugdringen van (onbekende) lozingen die te veel voedingsstoffen (mest) en eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het slootwater. Middelen kunnen in de toekomst verboden worden als deze gevonden blijven worden in het water.

Meer weten over waterkwaliteit en waar het waterschap op let? Dat kunt u lezen op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl

Meer berichten