Adviesbureau beoordeelt aanpak essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk

Adviesbureau Terra Nostra heeft advies uitgebracht aan het Recreatieschap Rottemeren over de aanpak van de essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk. Hierin stelt zij dat de meeste bomen licht aangetast zijn met essentaksterfte, maar dat zij op dit moment nog geen reden ziet tot grootschalig kappen van de bomen. 

Bleiswijk - Op basis van eerdere beoordelingen is het kappen en herplanten van deze laanbeplanting gepland in 2020. Dit riep grote weerstand op van omwonenden, die in actie kwamen voor behoud van het bos. Het recreatieschap heeft samen met actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland het bureau gevraagd te kijken naar de mate van aantasting van de essen door de essentaksterfte, het veiligheidsrisico dat hiermee gepaard gaat en de beheersing van dat risico. Ook heeft het bureau beheeradvies gegeven over de laan als landschappelijk element.

Het advies geeft aan dat 9 bomen matig tot zwaar aangetast zijn door essentaksterfte en dat 226 bomen licht aangetast zijn. Er zijn 13 bomen niet aangetast. Het bureau adviseert op korte termijn 3 bomen te verwijderen en de rest van de laan jaarlijks te inspecteren om het verloop van de aantasting te volgen.

"De levensverwachting van de meeste bomen (97,6%) is gesteld op meer dan 10 jaar. Dit op basis van de huidige situatie." valt te lezen in het rapport. Op drie bomen na is er op dit moment "geen boomtechnische of esthetische reden om de essen te gaan vervangen".  

De opdracht aan het adviesbureau is samen met de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland opgesteld. Het bestuur neemt tijdens de eerstvolgende vergadering in november op basis van het advies een besluit over de aanpak essentaksterfte aan de Merenweg (uitvoering gepland in 2020). Eerder heeft het recreatieschap Wageningen University & Research ingeschakeld voor een extra advies over de geplande kap in de Rottemeren. Hierin werd gesteld dat ingrijpen in de Rottemeren onvermijdelijk is. 

Meer weten?

Het adviesrapport is te downloaden op www.recreatieschaprottemeren.nl

Meer berichten