Logo 3B-krant.nl


Foto: Gerrit van Loon

Miserabele Meerweg

  Column

Door Gerrit van Loon

Bewoners en bedrijven aan de Meerweg in Berkel willen de maximumsnelheid van 30 naar 50 kilometer per uur verhogen voor een betere verkeersveiligheid. Ja, u leest het goed. Snelheid omhoog in plaats van omlaag. Eerst een schets. De Meerweg op veengrond is een bijna 2 kilometer lange en 3,5 meter brede weg zonder fietspaden. Fietsers en voetgangers verplaatsen zich dus op de weg waar auto's rijden. 3,5 meter is trouwens de minimale vereiste breedte voor hulpdiensten. Kruisend verkeer bestaat vooral uit fietsers die naar natuurgebied De Groenzoom gaan of er van terugkomen.

Er wordt hard gereden op De Meerweg. Aangelegde drempels en plateaus helpen daar niet tegen, al denkt de gemeente van wel. Er kwamen twee nieuwe hogere drempels, dichtbij kruisend verkeer en met genoeg afstand tot de bebouwing, zodat er geen extra trillingen komen. Een andere drempel en twee bestaande plateaus werden opgehoogd. De begaanbaarheid van de weg zou gewaarborgd zijn. Kosten: ruim 40.000 euro.

De gemeenteaanpak is een schijnoplossing vinden bewoners en bedrijven die eind september in de pen klommen. Over de drempels die er nu liggen kunnen auto's makkelijk 100 kilometer per uur racen. Dat is getest, mailen de bewoners. "De huidige drempels hebben geen effect op snelheid, maar geeft juist herrie van aanhangers. Er komen relatief veel aanhangers over de weg, onder andere voor De Houtlijn aan de Kleihoogt. Als de gemeente vast blijft houden aan de 30 km/u dan moet die ook zo ingericht worden, zodat er gehandhaafd kan worden. De extreem hoge snelheden moeten eruit, voordat er doden vallen. De maximumsnelheid verhogen naar bijvoorbeeld 50 km/u. En dan handhaven", luidt de wens van bewoners, die er van overtuigd zijn dat de gemiddelde snelheid dan lager wordt.

De werkelijkheid botst weer eens met de schijnwerkelijkheid waarin ambtenaren leven. Technisch zou een 50 km-weg niet mogelijk zijn, omdat dan fietsverkeer gescheiden moet worden van het wegverkeer. Hoe nu verder? Volgens bewoners is het niet op te brengen om over zo'n lange afstand 30 km/u te rijden. Er kan ook niet gehandhaafd worden, omdat er te weinig politie-inzet is. Lansingerlanders zijn niet gek: die weten dat. Dus niemand houdt zich daar nu aan de maximumsnelheid. Gewiekst pakken autobestuurders vanaf de Noordeindseweg, de Noordersingel, Meerweg en Lingenstraat omdat die 'lekker door rijden'. Zo ontwijken ze de drempels op de Oostmeerlaan. Belachelijk, dat het aantrekkelijker is om over een bestemmingsweg (Meerweg) te rijden dan over een ontsluitingsweg (Oostmeerlaan), vinden bewoners van de Meerweg. Op een voorlichtingsavond jaren terug was 95% van de aanwezigen tegen een 30 km-weg. Ze durven (klein)kinderen niet naar buiten te laten. "Het is wachten op de klap", klinkt het huiverig. Onbegrijpelijk dat tussen papieren werkelijkheid en realiteit zo'n grote afstand (figuurlijk dan, letterlijk liggen de Meerweg en gemeentehuis niet ver van elkaar vandaan) bestaat. Daar valt in verkiezingstijd een wereld te winnen. Wordt de kloof tussen politici en bewoners in Lansingerland overbrugd met de Meerweg en de Noordeindseweg (zie verhaal elders in de krant)? Ik hoop het.

Gerrit van Loon is journalist voor De Persgroep en schrijft veel en graag over Lansingerland en haar inwoners.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox