Foto: Gerrit van Loon

De gemeentesecretaris

  Column

Door Gerrit van Loon

Nog twee dagen en dan krijgt onze gemeentesecretaris zijn eigen Sinterklaasfeestje. Ad Eijkenaar verlaat 1 december Lansingerland en kan goedbetaald thuis zitten. Tot zijn pensioenleeftijd krijgt hij uitbetaald, behalve als hij advieswerk gaat verrichten voor andere opdrachtgevers. Dat hij in deze constructie bijna een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld kan kosten, zet kwaad bloed bij veel inwoners.

Zeker omdat Eijkenaar (63) zelf zijn vertrek registreerde in de periode dat de wethouder die over personeelszaken gaat op vakantie was. De gemeentesecretaris, met een jaarsalaris van 120.000 euro, wil zijn kennis en ervaring nog enkele jaren elders inzetten. Kan en mag. Maar niet doorbetaald, roepen bewoners om het hardst op social media en in kranten. Hans Dirkzwager, uit de boezem van Leefbaar 3B, meldde nog dat het allereerste bericht hierover in het AD niet klopte. Later moest hij toegeven dat hij niet precies weet hoe de zaak in elkaar steekt. Leefbaar 3B, die hierover naar verwachting het hardst zou schreeuwen, houdt zich echter muisstil. Niet gek. Verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn is hun lijsttrekker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. VVD duikt in het gat. Alexander Kuipers is verbaasd dat Eijkenaar uit zijn functie is ontheven, kennelijk in dienst blijft van de gemeente, maar dat de juridische basis daarvoor nog ontbreekt. Hij wil de exacte reden weten van het vertrek. De VVD-er is niet de enige. Een Berkelnaar denkt aan het indienen van een WOB-verzoek. Twee Bleiswijkers stuurden een mail. Ze willen die behandeld hebben tijdens de raadsvergadering van 30 november. "Na jaren van bezuinigingen kan het toch niet zo zijn dat de gemeentesecretaris vertrekt omdat zijn houdbaarheidsdatum is overschreden, zoals hij zelf zegt? Te gek voor woorden om met jaarsalarissen aan gemeenschapsgeld de deur achter je dicht te kunnen trekken. Dit gaat mij echt aan het hart", aldus een ex-ambtenaar van de gemeente Bleiswijk, die de bezuinigingen en reorganisaties daadwerkelijk meemaakte. Burgemeester Pieter van de Stadt nodigt hardnekkige schreeuwers uit op het gemeentehuis. "We gaan arbeidsrechtelijke zaken niet via sociale media bespreken."

Dit is hoe het echt zit: er bestaan over het zelf geregistreerde vertrek geen documenten. Voorafgaand aan een functioneringsgesprek kwamen Eijkenaar en Fortuyn gezamenlijk tot het inzicht dat Lansingerland toe is aan een nieuwe gemeentesecretaris. Er zijn toen afspraken verkend. Eijkenaar zal tot zijn pensioengerechtigde leeftijd zoveel mogelijk gedetacheerd worden bij andere bedrijven. Inkomsten vloeien terug naar de gemeente.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) staat een dergelijke overeenkomst niet toe. Het college bedenkt momenteel een juridische constructie, passend binnen de WNT. Die is bijna afgerond. De financiële gevolgen worden aan de raad in vertrouwen medegedeeld. Moet wethouder Fortuyn vanwege deze grove nalatigheid aftreden? Ik ken missers van collega-wethouders die meer gemeenschapsgeld hebben gekost. Fortuyn kan op zijn minst Eijkenaar, als hij geen externe opdrachten heeft, verplichten tot werkzaamheden. Lansingerland heeft al genoeg voor Sinterklaas gespeeld.

Gerrit van Loon is journalist voor De Persgroep en schrijft veel en graag over Lansingerland en haar inwoners.

Meer berichten

Shopbox