Logo 3B-krant.nl


Foto: Gerrit van Loon

OnFortuynlijk

  Column

Door Gerrit van Loon

Wethouder Simon Fortuyn is de laatste weken niet te benijden. De lijsttrekker van Leefbaar 3B zit in zijn maag met het vertrek van Ad Eijkenaar. Deze gehaaide gemeentesecretaris zit inmiddels lekker thuis in zijn woonplaats Zuidland en krijgt bij elkaar zo'n vier ton. Het vertrek kan de gemeente –en dus de belastingbetaler- in totaal een dikke halve miljoen euro kosten, omdat outsourcingbedrijf Zeelenberg gespreid over een langere periode ook nog een bedrag ontvangt.

De ingezonden boze brieven over het vertrek zijn niet meer te tellen. Doe je het als wethouder goed op de zware portefeuilles Verkeer en Onderhoud, ga je op de verantwoordelijkheid P&O nat. Deze week wordt in de gemeenteraad een motie van afkeuren tegen Fortuyn ingediend. Er is geen dossier van functioneringsgesprekken (die misschien niet eens hebben plaatsgevonden) met de gemeentesecretaris in de afgelopen jaren vastgelegd. De oorzaak van de verstoorde arbeidsrelatie ligt geheel bij de gemeente, vindt raadslid Eddy Neeleman, indiener van de motie.

Hij dook nu eens in dit dossier en zag dat Eijkenaar in december 2016 een bedrijfje (Eijk BV) oprichtte. In een interview zei Eijkenaar dat hij voor zichzelf had besloten weg te gaan. Dat strookte niet met het collegebericht van 6 december aan de raad dat hij eervol is ontslagen. Eijkenaars ontslag met vertrekpremie, het fictieve ontslag na zijn eigen uitgesproken ontslagwens en de vrijheid om zonder korting voor het eigen bedrijf te werken is verkwisting van gemeenschapsgeld, vindt Neeleman. Hij vreest dat nu er een reorganisatie van het gemeenteapparaat aankomt de kans groot is dat straks vele medewerkers zich gaan aanmelden voor eenzelfde kostbaar vertrek, omdat ze zelf vinden dat men niet meer in de organisatie past.

Vanaf de eerste dag van de fusie in 2007 was Eijkenaar in dienst, in eerste instantie was dat slechts voor een jaar. Zonder mededelingen aan de gemeenteraad heeft toenmalig wethouder Dick van Vliet de tijdelijke verbintenis voor het einde van dat jaar omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het was Leefbaar 3B –toen nog zonder Fortuyn- dat daar achter kwam en er tegen ageerde. Ook een ambtenaar op directeursniveau nam in die tijd zelf afscheid van de gemeente Lansingerland, dat ook toen een soortgelijke constructie bedacht. Ook die man kreeg een riante regeling en heeft nooit meer een slag gewerkt.

Hetzelfde gebeurt nu met Ad Eijkenaar. Diens vertrek werd naar buiten toe bekend terwijl Fortuyn op vakantie was. Dat schuurt bij de Leefbaren, die vorige week hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend maakten. Op één staat Fortuyn. Op de pr-foto leunt hij met een grote grimas op de grote groene 1 van de 10. Symbolisch. Want hoe joviaal de wethouder en Leefbaar-voorman zijn werk ook deed, hij blijft verantwoordelijk voor de mispeer met Eijkenaar.

Het onderwerp leeft sterk bij inwoners. Een brievenschrijver stelde al voor om Fortuyn niet langer de nieuwe lijsttrekker te laten zijn. Eens. Wissel hem om met nummer 5 Wouter Hoppenbrouwer, de huidige fractieleider. Geef hem rust tot aan de verkiezingen, hoe onfortuinlijk dat voor Fortuyn zelf ook moge zijn.

Gerrit van Loon is journalist voor De Persgroep en schrijft veel en graag over Lansingerland en haar inwoners.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox