Van links naar recht: Wethouder Simon Fortuyn, Sandy Rijs, burgemeester Pieter van de Stadt, Cor Overmeer, Jelly van Vliet en Gert van Vliet
Van links naar recht: Wethouder Simon Fortuyn, Sandy Rijs, burgemeester Pieter van de Stadt, Cor Overmeer, Jelly van Vliet en Gert van Vliet (Foto: Amel Bali)

Drie winnaars Lansingerlands Initiatief

  Cultuur

Amel Bali

"Alle drie de initiatieven zijn top"

Donderdagavond 27 juni heeft burgemeester Pieter van de Stadt aan de drie winnende initiatieven van het Lansingerlands Initiatief, een cheque overhandigd met het toe te kennen subsidiebedrag. Plukberm of Eetbare Ruimte ontving €4.355,-, Pleisterplaats de Hichte €5.000,- en Terughalen Vrachtschuit €48.000,-. Dit aanmoedigingsbedrag is een steuntje in de rug om met de uitvoering van hun initiatief aan de slag te gaan. Het totale bedrag was lager dan het beschikbare bedrag van €60.000, waardoor er geen verkiezing van de gemeenteraad nodig was.

BERGSCHENHOEK – Het te ontvangen bedrag is maximaal 50% van de benodigde kosten voor het opzetten en uitvoeren van het initiatief. De gemeenteraad heeft dit jaar het bedrag verdubbeld naar €60.000,- en de regels voor de initiatieven aangescherpt. Vooraf was het de bedoeling dat het initiatief gekozen zou worden in de gemeenteraadsvergadering van 23 mei. Dit bleek echter niet nodig te zijn, omdat het totale bedrag van de aanvragen minder dan €60.000,- is. Voor de gemeenteraad bleef een moeilijke verkiezing bespaard. "Alle drie de initiatieven zijn namelijk top", zegt burgemeester van de Stadt.

Het Lansingerlands Initiatief begon in december 2018 met 12 mogelijke initiatieven. Voor een aantal van deze plannen was het voor de gemeente mogelijk om deze direct uit te voeren. "U ziet twee inritten voor het gemeentehuis liggen, voor mensen die slecht ter been zijn. Bij dit initiatief hebben we gezegd: dat doen we natuurlijk gewoon", aldus de burgemeester. Uiteindelijk bleven er vijf initiatieven over. Het gaat hierbij om Terughalen Vrachtschuit', 'Plukberm of Eetbare Ruimte' 'Pleisterplaats De Hichte'', Voedingsadvies op school en Kringmarkt. Deze werden uitgebreid getoetst aan de onderdelen: haalbaarheid, kosten voor uitvoering, draagvlak en toegevoegde waarde voor Lansingerland. De Kringmarkt trok zich terug, omdat het moeilijk was om een goede locatie te vinden. "De gemeenteraad heeft echter gezegd: die zijn we nog niet kwijt", zegt burgemeester van de Stadt. "Het initiatief 'Voedingsadvies op School' viel af, omdat er commercieel belang achter zat, dat is niet de bedoeling", legt de burgemeester uit.

Lansingerlands initiatief 2018/2019 kent drie winnaars. "Plukberm of eetbare ruimte is zo makkelijk realiseerbaar, zo gezond en goed voor de natuur en de samenhorigheid in de gemeente. In 30 jaar tijd is er veel veranderd in de gemeente. De traditie van de tuinbouw, veiling en vervoer over het water wordt dankzij het initiatief Terughalen Vrachtschuit op een prominente plek in de gemeente zichtbaar. Het verleden krijgt met jou initiatief weer een gezicht", zegt de burgemeester. Een initiatief dat zal bijdrage aan een prettige woon en leefomgeving is volgens de burgemeester 'Pleisterplaats de Hichte'. Deze drie initiatiefnemers leveren volgens burgermeester van de Stadt een bijdrage om Lansingerland een stuk mooier, gezelliger, duurzamer en socialer te maken.

Meer berichten