Lansingerland werft nu twee boa’s en wijst uit het totale aantal straks drie wijkboa’s aan. Zij worden de zichtbare aanspreekpunten.
Lansingerland werft nu twee boa’s en wijst uit het totale aantal straks drie wijkboa’s aan. Zij worden de zichtbare aanspreekpunten. (Foto: Gerrit van Loon)

Eindelijk extra boa's en handhavers

  Politie

Door Gerrit van Loon

Elke kern van Lansingerland krijgt een dorpsboa. Sommige handhavers zijn in de avonden standaard op straat aanwezig om overlast direct aan te pakken. De gemeenteraad zegde vorige week voor deze maatregelen 190.000 euro toe.

Lansingerland – De wijk-boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) moeten het herkenbare en zichtbare aanspreekpunt zijn in de wijken en zorgen voor contacten met inwoners en organisaties. Door korte lijnen met agenten en buurttoezicht kunnen problemen in wijken snel worden gesignaleerd en beter nog: daadkrachtig en volledig worden aangepakt.

"Op naar de dorpsboa's (per dorpskern) en de flexibele inzet voor de jeugd. Kennen en gekend worden.", zo vatte Jan van der Laan (Leefbaar 3B) het samen. De uitbreiding van de handhavingscapaciteit en het jongerenwerk is volgens hem effectief. Zeker in nauwe samenwerking met politie en buurttoezicht. In november 2015 diende Van der Laan al een initiatiefvoorstel om te komen tot een goede uitvoering van toezicht en handhaving.

Na flink wat hobbels kwam er 150.000 euro beschikbaar voor de uitbreiding van de formatie en een bedrag van 40.000 euro voor de 'doorontwikkeling van het Jeugd- en Jongerenwerk'. Boa's gaan in de avond- en nachtelijke uren (tot 02.00 uur) en in het weekend de straten op, om met het ambulante jongerenwerk (en eventueel met directe ondersteuning van de politie) jeugdgroepen aan te spreken op hinderlijk en overlast gevend gedrag. Groepen worden in kaart gebracht en waar nodig direct geverbaliseerd. Uit ervaringen blijkt dat daar behoefte aan is, stelt de gemeente.

"Een wijkboa krijgt vanuit alle bronnen informatie en heeft daarmee een totaalplaatje van wat speelt binnen een wijk. Kan daarop snel anticiperen en eventuele problemen door zelf op te treden snel tackelen. Door het gesprek aan te gaan of door sleutelfiguren met elkaar in contact te brengen en daarmee onnodige escalatie te voorkomen", aldus de gemeente.

Jongeren moeten op de beloofde chillplekken tot na de zomer van 2018 wachten. Een poging van Leon Hoek (WIJ Lansingerland) om de meeste plekken nog deze zomer te hebben staan, kreeg amper steun in de raad. Wethouder Jeroen Heuvelink wil vooral omwonenden van plekken betrekken en had geen capaciteit in zijn ambtenarenapparaat. Bij inhuur van externen zou het versneld aanleggen 60.000 euro gaan kosten. Alleen in het Annie M.G. Schmidtpark was snel wat mogelijk. Hoek ziet weer een seizoen verloren gaan. Van der Laan kan meepraten over trage besluitvorming, maar heeft nu eindelijk zijn handhavers binnen.

Meer berichten