Burgemeester Pieter van de Stadt heeft er vertrouwen in dat de gemeente Lansingerland er de komende tijd wijkagenten en boa’s bijkrijgt.
Burgemeester Pieter van de Stadt heeft er vertrouwen in dat de gemeente Lansingerland er de komende tijd wijkagenten en boa’s bijkrijgt. (Foto: )

AIs er werkelijk iets is, komt er politie

  Politie

Gerrit van Loon

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam presenteerde vorige week het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld. Het aantal woninginbraken, misdrijven en vernielingen daalt in Lansingerland, maar er is ook de tevredenheid over het functioneren van de politie is dalende. We vroegen burgemeester Pieter van de Stadt om uitleg.

Lansingerland – Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is een productie van politie, het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, RIEC en Halt. Het beeld is samengesteld uit verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid. Elk half jaar wordt dit beeld samengesteld.

Het totale aantal misdrijven in Lansingerland kent een duidelijke daling, in lijn met de ontwikkeling van het aantal misdrijven in de regio Rotterdam. "De veiligheidsbeleving in onze gemeente verbeterde ten opzichte van twee jaar geleden en slachtofferschap maakte een duidelijke daling door. Inwoners waren in 2017 wel negatiever over de ontwikkeling van de buurt. Tevens daalde de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt", aldus het rapport.

Voor Lansingerland valt, in vergelijking met andere regiogemeenten de afname van het aantal woninginbraken met 24% (55 in totaal), het aantal diefstallen uit of af motorvoertuigen met 32% (81), het aantal diefstallen van brom-, snor-, fietsen met 31% (97). Het aantal vernielingen nam ook af: 23% (63 minder vernielingen).

De daling van het aantal woninginbraken in Lansingerland is sterker dan elders in de politie-eenheid. Burgemeester Van de Stadt zegt daarover: "Een eenduidige verklaring voor deze vermindering van het aantal inbraken, misdrijven, vernielingen en diefstallen is niet te geven. Ik neem aan dat onze integrale aanpak hieraan zeker heeft bijgedragen. Samen met politie, woningcorporatie en buurttoezicht investeren wij in een preventieve en repressieve aanpak. Politie en boa's surveilleren in de wijken. Waar het kan lossen zij zaken op door te praten en eventueel te waarschuwen. Waar nodig beboeten ze overtreders of vinden er aanhoudingen plaats."

De burgemeester maakt zich geen zorgen om de aanpak van echte criminaliteit. "Als er werkelijk iets is, komt er altijd politie. Ik bedoel dan aanpakken van inbraak, vernieling en diefstal. Wel maak ik me, samen met de raad, zorgen over zaken die vooral de leefbaarheid in de buurt aantasten.

Bijvoorbeeld jeugdoverlast en te hard rijden. Ik zet meer wijkagenten en boa's in en wil preventieve maatregelen zoals 'chillplekken' en verkeersmaatregelen. En ik heb er vertrouwen in dat extra wijkagenten en boa's de tevredenheid over politiefunctioneren in de buurt laat toenemen."

Meer berichten