Logo 3B-krant.nl


Wethouder Jeroen Heuvelink zit in zijn maag met een houtverbrandingsinstallatie. "Bij de vergunningaanvraag was ons er niets over bekend."
Wethouder Jeroen Heuvelink zit in zijn maag met een houtverbrandingsinstallatie. "Bij de vergunningaanvraag was ons er niets over bekend." (Foto: Gerrit van Loon)

'Schimmige' komst energiecentrale

  Politiek

Door Gerrit van Loon

De komst van een 'milieuvriendelijke' WKK-centrale in de polder van Bleiswijk wekt verbazing bij de gemeenteraad. Wethouder Jeroen Heuvelink (D66, ruimtelijke ordening) zou voor zijn beurt hebben beslist.

Bleiswijk - De installatie van 125 bij 25 meter moet energie leveren aan gebruikers in de omgeving. Op de hoek van de Irisweg en Violierenweg gaat door de zogenoemde warmte-krachtkoppelingscentrale (WKK) houtpellets- en korrels verbrand worden. De WKK-installatie krijgt een capaciteit van 15,9 megawatt. Omgerekend is dat warmte voor zo'n 2000 woningen. Bij houtverbranding komt fijnstof vrij.

"De bekendmaking van deze vervuiler verloopt schimmig. Aanvragen en toestemmingen gaan in verkapte bewoordingen. Nergens rept de gemeente over een centrale. Het wordt 'bouwen van een bedrijfsruimte en weegbrug' genoemd. Waarom heeft het college omwonenden niet geïnformeerd over de installatie?", vraagt Partij Neeleman.

Voor de energiecentrale is een vergunning verleend. De aanvrager is eigenaar van champignonteler t' Voske uit Uden. "In het bestemmingsplan wordt niet voorgeschreven welk type WKK-installatie is toegestaan. Bijvoorbeeld of de centrale op aardgas of op houtpellets wordt gestookt. Dit is milieuwetgeving (activiteitenbesluit)", verweert wethouder Jeroen Heuvelink zich. Dat de WKK-installatie niet alleen door het bedrijf gebruikt gaat worden, maar ook voor het leveren van energie aan derden (via het warmtenet) was wel in strijd met het bestemmingsplan. "Bij de aanvraag omgevingsvergunning was ons niets bekend over de installatie. Omdat de installatie niet vergunningplichtig is, hoeft die ook niet in de publicatie genoemd te worden. Er is geen afbreuk gedaan aan de rechtszekerheid van omwonenden", aldus de wethouder.

Eddy Neeleman: "De wethouder nam een besluit waar de raad bevoegd voor is. Bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan heeft hij zijn mond hierover dicht gehouden. Hij lichtte de raad onjuist in. Een politieke doodzonde." Partij Neeleman dient een motie van wantrouwen in. Jan Pieter Blonk van collatiepartij Leefbaar 3B: "De installatie moet gewoon 'niet schadelijk zijn voor de gezondheid van onze inwoners. Wij gaan na over welke uitstoot –fijnstof of ultrafijnstof- we het hebben. Het lijkt mij dat dat in de vergunning moet worden geregeld."

De grootste oppositiepartij VVD wil weten waarom de wethouder de raad niet heeft geïnformeerd over deze plannen. "De bouw van een energiecentrale roept vragen en zorgen op bij inwoners. Als raadslid wil ik dan proactief worden geïnformeerd", aldus Juval Pat El (VVD).

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox