Op de foto (van links naar rechts): Simon Fortuyn (gemeente Lansingerland), Heidi Boussen (ministerie I en W), Menno van der Ploeg (ProRail), Loeky van der Horst (stichting Stop Geluidsoverlast HSL) en Arnold Hornung (Infraspeed Maintenance).
Op de foto (van links naar rechts): Simon Fortuyn (gemeente Lansingerland), Heidi Boussen (ministerie I en W), Menno van der Ploeg (ProRail), Loeky van der Horst (stichting Stop Geluidsoverlast HSL) en Arnold Hornung (Infraspeed Maintenance).

Krachten bundelen voor stillere HSL

  Politiek

Wethouder Simon Fortuyn heeft woensdag 6 december samen met vertegenwoordigers van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Infraspeed een Memorandum of Understanding ondertekend.


Deze partijen spannen zich al jaren in, om in een samenwerkingsvorm van co-creatie, te komen tot een zo stil mogelijke HSL. Het is tijd voor een volgende stap: die van het realiseren van de maatregelen om de HSL stiller te maken. Co-creatie wordt co-realisatie. Om die stap te markeren, tekenen alle partijen een document waarin zij zich committeren aan de samenwerking en het gezamenlijke doel.


Wethouder Fortuyn is blij met deze nieuwe stap. ,,Het is mooi om te zien hoe zeer betrokken inwoners een rol krijgen bij het realiseren van meer geluidsmaatregelen bij de HSL in Lansingerland,'' zegt de wethouder. ,,Het is goed dat Lansingerland het voorbeeld geeft van burgerparticipatie en betrokkenheid bij een project van deze omvang.''


Fortuyn is vol lof over de inzet van de partijen in dit HSL-traject. ,,Het ministerie, ProRail en Infraspeed zetten zich maximaal in om hier een succes van te maken. Dat dat ook lukt is voor een belangrijk deel te danken aan de stichting Stop Geluidsoverlast HSL,'' vindt Fortuyn. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat een mooi pakket van aanvullende maatregelen de geluidshinder van de HSL zal verminderen.


Als alles volgens plan verloopt starten de werkzaamheden langs het HSL-spoor in 2019.

Meer berichten

Shopbox