Foto:

'Wereld achter de gemeentegrenzen'

  Politiek

Gerrit van Loon

GroenLinks Lansingerland wil dat de onderhandelaars van het nieuwe gemeentebestuur de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als referentie gebruiken. In een open brief worden Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie gewezen op 'wereldse problemen'.

Lansingerland – De gemeente staat voor grote uitdagingen, schrijft GroenLinks. "Uitdagingen op het gebied van wonen, zorg, verkeer, schuldenpoblematiek, energietransitie en klimaatadaptatie. Dit vraagt om een visie die niet alleen door de huidige politieke partijen die een coalitieakkoord schrijven opgesteld moeten worden, maar een visie die ook onderschreven moet worden door de vier partijen in de oppositie." GroenLinks is met twee van de 31 raadszetels weer veroordeeld tot de oppositie.

GroenLinks-fractieleider Marko Ruijtenberg vindt dat de uitdagingen niet opgelost kunnen worden in een enkele zittingstermijn van vier jaar. Dat zal meerdere termijnen vergen. "Waarschijnlijk zelfs wel drie periodes, willen we het goed doen. Nu hoeven we als Lansingerland niet het wiel uit te vinden, alleen maar de Global Goals, de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als referentiekader te gebruiken. Zeventien doelen die de wereld, en dus ook Lansingerland, er in 2030 beter laat voorstaan dan nu."

Van de tegenwerpingen dat Lansingerland te klein is voor deze doelen, of dat het te abstract en onze invloed te beperkt is, kijkt Ruijtenberg niet meer op. "De Global Goals zijn juist bedoeld om lokaal in te vullen. En bij uitstek de kans om de gemeente door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie met partners binnen en buiten de gemeente. De wereld houdt immers niet op bij de grens van Lansingerland."

In een nadere toelichting geeft Ruijtenberg toch wat meer concrete voorbeelden die hij wil verwezenlijken. "Je kunt met plaatselijke jeugd rappen over de goals en daar een competitie van maken met finale in het centrum van Berkel. Op scholen speciale dagen en prijsvragen hierover organiseren. In samenwerking met Ondernemend Lansingerland een thema-avond organiseren over gezamenlijke aanpak van gemeente en bedrijfsleven."

GroenLinks spreekt over time-outs bij schuldenproblematiek en diftar, het systeem waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval, hoe hoger de afvalstoffenheffing. "Zonnepanelen op alle overheidsdaken en meer openbaar vervoer bij bedrijven." In het raamwerk van de onderhandelaars krijgt duurzaamheid al fors aandacht. "Wij beseffen onze verantwoordelijkheid en voeren dat de komende bestuursperiode op realistische wijze uit. We werken mee aan de nationale klimaataanpak."

Meer berichten