De bijeenkomst trok veel bekijks. Foto: Paul Lieverse.
De bijeenkomst trok veel bekijks. Foto: Paul Lieverse. (Foto: )

Bewoners presenteren plannen Vogelbuurt

  Politiek

De bewoners van de Vogelbuurt in Rodenrijs hebben voor gemeenteraadsleden zes bewonersinitiatieven gepresenteerd, die zij in co-creatie met de gemeente hebben ontwikkeld. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal €300.000,- beschikbaar gesteld.

Berkel en Rodenrijs - Aanleiding voor dit burgerinitiatief is dat binnenkort in de Vogelbuurt een grote renovatie van wegen, riolen en groen gedaan moet worden.

De zes plannen zijn:
1. Aansprekende speelplekken voor kinderen in de wijk.
2. AED/EHBO in de Vogelbuurt
3. Burendagen
4. Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt voor volwassenen en kinderen in de buurt. Er is in de buurt zelf geen locatie beschikbaar, maar wel net buiten de Vogelbuurt aan de Anthuriumsingel.
5. Tiny Forest, een dichtbegroeid klein inheems bos. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
6. Vogelparadijs – De Vogelbuurt wordt aantrekkelijk voor verschillende soorten vogels.

Aan het einde van de avond gaf wethouder Simon Fortuyn van Leefbaar 3B aan dat alle zes plannen uitgevoerd kunnen worden.

Meer berichten