Foto: Ariane Kok

Programma Lansingerland doet 't

  Politiek

Door de redactie

Het college heeft het collegeprogramma voor 2018-2022 officieel gepresenteerd. Burgemeester Pieter van de Stadt en wethouders Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove beschrijven hierin de wensen en de plannen voor de komende vier jaren onder het motto 'Lansingerland doet 't!'

Lansingerland - Het college gaat gezamenlijk aan de slag met als doel om Lansingerland nóg mooier en aantrekkelijker te maken. Voor het eerst verschijnt het collegeprogramma als digitaal magazine: duurzaam en overzichtelijk en met een duidelijk profiel van elke collegelid. Kort en krachtig geeft het college aan waar het voor staat - een Lansingerland waar iedereen zegt: we doen 't!

Dit kan het college niet alleen. Het college wil dit samen doen met inwoners, ondernemers, verenigingen, partners en de regio. En nodigt iedereen uit om mee te doen. Daarom zoekt het college actief het gesprek en de samenwerking op. In het dorp, bij evenementen, tijdens spreekuren in de drie kernen en in denktanks en klankbordgroepen. Want, zoals het motto luidt, Lansingerland doet 't!

We lichten een aantal punten van het programma uit. Er gaat meer geld naar het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en betere bewegwijzering. Dit komt neer op een gemiddelde investering van een miljoen per jaar. De veiligheid van winkelcentra wordt verbeterd en de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg worden aangepast. Het college wil tijdelijke camera's plaatsen bij speciale gebeurtenissen om de veiligheid te vergroten.

Het college wil de internationale bekendheid vergroten van Lansingerland en nieuwe ondernemers aantrekken. Speciaal voor ondernemers komt er een centrummanager in Lansingerland. Er komen extra professionals om bijstandsgerechtigen te begeleiden naar werk: het college streeft naar 15% uitkeringsgerechtigden aan het eind van deze collegeperiode.

Sport en cultuur moet betaalbaar blijven. Daarom bevriezen de huurtarieven voor sport- en culturele verenigingen de komende jaren. Ook onderzoekt het college hoe de sportvoorzieningen kunnen meegroeien met het stijgende aantal inwoners. Het college wil de mogelijkheden van een cultuurhuis in Berkel onderzoeken.

Het college streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Maatregelen als ouderenadviseurs, praatje pot en robotica dragen bij aan het op tijd signaleren van problemen en moeten eenzaamheid en kwetsbaarheid tegengaan. Ook onderzoekt het college de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Lansingerland moet duurzamer worden en het college onderzoekt alternatieven voor aardgas. In 2022 moeten 500 woningen en 7 à 8 gemeentelijke panden van het gas los zijn. Nieuwe kassen zijn klimaatneutraal. De Wilderszijde moet een nieuwe wijk worden, waar in 2020 de eerste paal wordt geslagen. Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. De woonlasten worden verlaagd: in 2019 wordt de ozb (onroerendzaakbelasting) per woning per eigenaar verlaagd met 8%.

Voor het hele programma, zie https://lansingerland.maglr.nl

Meer berichten