Het grote plein moet een dorps karakter krijgen met meer terrassen, veel groen en een speelse brug. Foto Kees van Rongen
Het grote plein moet een dorps karakter krijgen met meer terrassen, veel groen en een speelse brug. Foto Kees van Rongen (Foto: )

Derde supermarkt in Bergschenhoek

  Politiek

Kees van Rongen

Meer woningen bij centrum

'Het centrum in Bergschenhoek moet worden uitgebreid met een derde supermarkt, kleding- en schoenwinkels, meer horeca en woningen. Om het boodschappencentrum te versterken moet ook worden ingezet om sport, zorg, gezondheid en cultuur naar het centrum te brengen.'

Bergschenhoek - Marjolein Dikmans presenteerde afgelopen week de centrumvisie. "Alle 18.000 inwoners van Bergschenhoek is gevraagd om mee te doen aan de enquête over het centrum. Dat leverde 846 reacties op, waarbij duidelijk werd wat er wordt gemist. Bovenal moet het centrum worden heringericht. Uitgangspunt is, dat het centrum de ontmoetingsplek voor de inwoners van Bergschenhoek moet blijven."

Het is de vraag of de huidige supermarkten Jumbo en Plus op een derde supermarkt zitten te wachten. Een van de supermarkteigenaren vroeg aan welke supermarkt wordt gedacht. "Aldi of Lidl. Een derde supermarkt zorgt voor meer bezoekers in het centrum," meent Dikmans. Raadsleden vroegen zich wel af waar dan nog plaats is voor een derde supermarkt. "Het Rondom zou een locatie kunnen zijn. De supermarkt moet wel dichtbij het centrum komen."

Bij de herinrichting van het centrum is veel aandacht voor spelen, groen en water.

"Het plein De Kruin is te groot. De grote ruimte moet een dorps karakter krijgen met boombakken, bankjes en meer terrassen centraal op het plein. Een speelse brug met zitelementen als extra oversteek van het water verhoogt de sfeer. Met plantenhagen rondom het plein wordt rust gecreëerd," menen de plannenmakers.

"Om de levendigheid te verhogen wordt ingezet op meer woongelegenheid in en rondom het centrum. Wonen kan op de locaties Rondom en het gebied bij de kerk. Overigens moeten de winkeliers buiten het centrumgebied gestimuleerd worden om hun winkel naar het kerngebied te verplaatsen en ook dat zal woongelegenheid opleveren."

De onoverzichtelijke oversteek bij de kerk met het zebrapad dat uitkomt op de bushalte moet anders. Regelgeving is nodig voor de uitstallingen van winkeliers en het plaatsen van fietsen en scooters. Nu zorgt dat voor een chaotische situatie. In het plan van de herinrichting is een herkenbaar fietspad dwars door het winkelgebied in de Dorpsstraat bij de Jumbo opgenomen. Uit het onderzoek blijkt, dat de meeste inwoners tevreden zijn over het parkeren bij het centrum.

De centrumvisie is nog slechts een concept. Met de ondernemers moet een dezer dagen nog worden gesproken. In de commissie algemeen bestuur wordt de centrumvisie in december behandeld. Dan moet duidelijk worden of de raad de nodige financiën beschikbaar wil stellen. "Als het geld beschikbaar komt, kan aan de realisatie van de herinrichting in 2019 worden begonnen," zo reageerde een gemeentelijk ambtenaar desgevraagd voorzichtig.

Meer berichten