Ineke den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland) en Mischa Bonis (initiatiefnemer groene schoolpleinen). Fotograaf: Chris Bonis
Ineke den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland) en Mischa Bonis (initiatiefnemer groene schoolpleinen). Fotograaf: Chris Bonis (Foto: Chris Bonis)

'Maak schoolpleinen groener'

  Politiek

Redactie

Motie D66 is aangenomen

Schoolpleinen zijn nu vaak een stenen vlakte met een enkel speeltoestel. Terwijl het ook heel anders kan. Bomen, planten, gras en waterpartijen zorgen voor veel meer plezier voor kinderen en leveren een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Initiatiefnemer voor groene schoolpleinen Mischa Bonis en fractievoorzitter van D66 Lansingerland Ineke den Heijer roepen de gemeente daarom op scholen te helpen bij het realiseren van zogenoemde groen-blauwe schoolpleinen.

Lansingerland - "Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school en het schoolplein," vertelt Bonis. "Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op het leergedrag en de ontwikkeling van kinderen. Ook gaan ze anders spelen en is er veel minder pestgedrag." En het levert meer voordelen op. "Lansingerland krijgt met regelmaat te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenval," stelt Den Heijer. "Verschillende vergroeningsmaatregelen zijn nodig. Groene schoolpleinen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren".
Het idee voor groene schoolpleinen voor Lansingerland kwam van Mischa Bonis: "Veel andere gemeente hebben al een aantal goede voorbeelden. In Lansingerland zie ik nog veel kansen. Daarom schreef ik een brief naar de schoolbesturen en de gemeenteraadsleden met verzoek voor ondersteuningen." Ze kreeg positieve reacties. Samen met D66-raadslid Den Heijer is zij toen gaan praten bij het schoolbestuur van de Prins Johan Friso school. Bonis: "Ook de directie is erg enthousiast over het idee. De aangrenzende scholen Het Baken en de Klipper zien ook veel voordelen in een groen schoolplein. Gecompliceerd is het echter ook, want dat grote schoolplein te midden van die drie scholen is ook nog openbare ruimte en eigendom van de gemeente". Op dit moment worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd hoe het schoolplein eventueel te vergroenen is en wat daarbij allemaal komt kijken. "Alle hulp is van harte welkom!".
Den Heijer was gelijk enthousiast over het idee van groene schoolpleinen. Het past in de lijn van D66 Lansingerland; goed onderwijs en het verder verduurzamen van onze gemeente. "Veel scholen zijn van goede wil, maar hebben ook een steuntje in de rug nodig. Daarom hebben we als D66 vorige week een motie ingediend die door de hele raad is aangenomen. We hebben het college verzocht de scholen te helpen bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Die hulp kan dan gaan over het zorgen dat de juiste partijen aan tafel komen, maar ook helpen bij het zoeken van subsidiemogelijkheden en cofinanciering. Als we zorgen dat scholen bijvoorbeeld hun weg goed kennen naar financieringsmogelijkheden, kan het aantal groen-blauwe schoolpleinen in onze gemeente flink omhoog", aldus Den Heijer. "Het schoolplein in het midden van de scholen Prins Johan Friso, het Baken en de Klipper zou een mooie pilot zijn om mee te beginnen wat mij betreft."

Meer berichten