Leden oppositie Lansingerland eisen reactie college over tik op vingers Provincie Sociale Woningbouw

  Politiek

Leden van de oppositie van de Gemeenteraad in Lansingerland (PvdA, GroenLinks, WIJ Lansingerland) zijn zeer verontwaardigd dat zij uit de pers moesten vernemen dat het bestuur van de Provincie Zuid-Holland de plannen voor bouw van sociale huurwoningen in Lansingerland ver onder de maat vindt. Lansingerland zou volgens het AD van vrijdag 29 maart 2000 sociale woningen minder hebben in 2030 dan dat er volgens een 'evenwichtiger scenario' voor de regio zouden moeten zijn. De oppositie heeft al diverse malen sterk aangedrongen op een hoger aantal sociale woningen, maar het college hield vast aan de lagere aantallen. Het college heeft diverse kansen voorbij laten gaan om raad tijdig te informeren over de reactie van de Provincie, terwijl men weet dat meer sociale woningbouw een belangrijke kwestie is voor de oppositie.

Op dinsdag 2 april stelt Valmir Xhemaili van de PvdA-fractie namens deze oppositiepartijen vragen aan het college over het niet actief informeren van de raad en de volgende te nemen stappen. Voor de vergadering van de commissie Ruimte in mei willen de vragenstellers een collegereactie op de brief van het provinciebestuur, met voldoende aanvullende feiten, zodat de commissie de kwestie kan bespreken. Intussen beraden deze oppositiepartijen zich over hoe ze politiek de bouw van extra sociale woningen kunnen bereiken.

Meer berichten