Foto: Amel Bali

Lansingerland wil scoren met sport

  Sport

Amel Bali

"Sport verbindt inwoners"

Onder de titel: 'Scoren met sport', heeft de gemeente Lansingerland, met dank aan de sportverenigingen, een visie op sport en bewegen uitgewerkt. Deze visie is tijdens de vergadering van 26 februari door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Sport en bewegen moet vooral aantrekkelijk en laagdrempelig worden. Lansingerland heeft als doel om in 2030 de sportiefste gemeente te zijn. Wethouder Ankie van Tatenhove is blij dat de sportvisie er ligt. "Wij stimuleren beweging en actieve deelname aan sport. Meedoen verbindt de inwoners en bevordert de samenhang."

LANSINGERLAND – In de visie op sport wordt er rekening gehouden met het doel dat in 2030 de VINEX-opgave is afgerond en Lansingerland in inwonersaantal 'compleet' zal zijn. De beweegmogelijkheden en sportvoorzieningen worden in de aanloop naar 2030 toekomstbestendig gemaakt. De voornaamste reden om te blijven sporten vinden de inwoners van Lansingerland vooral het gezond blijven en het plezier hebben in sport. Landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen, maar ook de ontwikkelingen bij de sportverenigingen en het Nationaal Sportakkoord bieden kansen om sport en bewegen hoog op de agenda te krijgen.

De gemeente Lansingerland heeft grote ambities op het gebied van sport en bewegen voor de komende jaren. In 2030 zou iedereen in Lansingerland moeten bewegen in allerlei vormen. "We denken dat het belangrijk is dat iedereen in de gemeente daadwerkelijk tot bewegen komt. Bewegen doet immers iets in de preventieve sfeer. Vanuit de gemeente kijken we of er voldoende sportfaciliteiten, -en accommodaties zijn en of de buitenruimte aantrekkelijk is om in te bewegen", licht wethouder van Tatenhove toe. Ook wil de gemeente Lansingerland het mogelijk maken dat het overgrote deel van de inwoners aan sport doet. Dit geldt ook voor pubers, mensen met een beperking, mensen met een smalle beurs en senioren. In 2019 zal er worden gekeken hoe combinatiefunctionarissen kunnen worden ingezet en het Jeugdfonds Sport wordt onder de loep genomen. "Sporten in verenigingsverband, dat hoort bij het DNA van een kinderrijke gemeente", zegt wethouder Van Tatenhove. Een belangrijke ambitie is ook de vitaliteit van sportverenigingen. "Het vitaal blijven is een grote wens van de sportverenigingen", zegt de wethouder. Volgens haar draait vitaliteit tegenwoordig vooral om het verenigingsgevoel.

Aan sportaccommodaties wordt jaarlijks €4,7 miljoen uitgegeven. Om de ambities uit deze visie te realiseren is aanvullend budget nodig, welke op dit moment nog niet is vastgesteld. De krachten van sportverenigingen, het bedrijfsleven en de gemeente worden samengebundeld in: 'het Pact van Lansingerland', deze zal in 2021 worden uitgewerkt tot concrete plannen. "We willen ervoor zorgen dat iedereen die wil sporten dat ook kan. Ongeacht de beperking of portemonnee", zegt wethouder Ankie van Tatenhove.

Meer berichten